• /ʌm´bilikəs/

  Thông dụng

  Danh từ ( số nhiều umbilibi)

  (giải phẫu) rốn
  (toán học) điểm rốn
  Hố nhỏ; chỗ lõm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điểm rốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X