• /¸ʌnæpri´hensiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không e sợ, không sợ
  to be unapprehensive of danger
  không sợ nguy hiểm
  Không thông minh, đần độn
  unapprehensive mind
  trí óc đần độn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X