• /¸ʌnə´simi¸leitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tiêu hoá được; chưa được đồng hoá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  unassimilated knowledge
  kiến thức chưa được tiêu hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X