• /¸ʌnə´ʃuəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không chắc chắn (kết quả)
  Không quả quyết, không vững chắc (bước, dáng đi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X