• /¸ʌnbi´li:və/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người không tin; người không tín ngưỡng, người vô tín ngưỡng
  Người hoài nghi; người theo chủ nghĩa hoài nghi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X