• /ʌn´bukt/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không đăng ký
  Không đặt trước
  Mù chữ; kém giáo dục
  Không có sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X