• (đổi hướng từ Uncapped)
  /ʌη´kæp/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bỏ mũ (để chào)
  Mở nắp

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) mở chụp, mở nắp, tháo nắp

  Hóa học & vật liệu

  mở nắp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X