• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ ông-xi-an (kiểu chữ viết to; tròn; dùng trong các bản viết tay (thế kỷ) 4 - 8)
  Bản viết tay bằng chữ ông-xi-an

  Tính từ

  Có tính chất chữ ông-xi-an

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X