• /ʌη´klæsi¸faid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa được phân loại, không được phân loại, chưa được xếp loại, không được xếp loại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không được coi là mật, không bí mật (tài liệu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X