• /¸ʌηkə´nektid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có quan hệ, không có liên quan
  Không mạch lạc, rời rạc
  unconnected ideas
  những ý kiến rời rạc
  Không có quan hệ họ hàng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) không liên kết, rời rạc

  Toán & tin

  không liên thông

  Xây dựng

  không bị giằng
  không được liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X