• /ʌη´kripld/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không bị tàn tật, không bị tàn phế, không bị què quặt
  Không bị hỏng, không bị hư hại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X