• /´ʌηkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bôi, sự xoa, sự phất, sự quệt
  (tôn giáo) lễ xức dầu thánh (một nghi thức (tôn giáo)); dầu xức
  (nghĩa bóng) giọng nói, lời nói (gây) xúc động sâu sắc
  to speak with unction
  nói giọng trầm trầm
  (nghĩa bóng) ngọt xớt, không thành thật, ra sức tâng bốc một cách giả dối (như) unctuousness
  Sự thích thú, sự khoái trá
  to tell the story with unction
  kể câu chuyện một cách khoái trá
  Sự bôi thuốc, sự bôi mỡ
  Mỡ bôi; pom-mát
  Sự ngoan đạo, sự sùng đạo
  Sự ngọt ngào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X