• /´ʌndə¸grouθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bụi cây thấp; tầng cây thấp (mọc dưới bóng của cây khác) (như) underbrush
  (y học) sự chậm lớn, sự còi cọc
  (động vật học) lông con

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brush , brushwood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X