• (đổi hướng từ Underlaying)
  /¸ʌndə´lei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp lót (để đỡ và cách điện)
  Giấy lót (dưới chữ in cho nổi lên)
  Sự sụt vỉa, hiện tượng sụt vỉa
  (kỹ thuật) nền móng; nền

  Động từ ( .underlaid)

  '—nd”'leid
  lót ở dưới
  Nằm ở dưới
  Đặt dưới
  Nâng đỡ; ủng hộ

  Động từ

  Past của underlie

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  lớp lót thảm

  Hóa học & vật liệu

  sự đứt ở dưới
  sự nằm dưới

  Kỹ thuật chung

  lớp đệm
  lớp lót
  lớp nằm dưới
  lớp nền
  sự nghiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X