• /´ʌndə¸stræpə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Kuồm thộng
  '—nd”'str:t”m
  danh từ
  (địa lý,địa chất) tầng dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X