• Chứng khoán

  chủ thể không được tiết lộ, chủ thể ẩn danh

  Giải thích VN: Một chủ thể mà nhân thân không được các chủ thể khác biết được trong một vụ giao dịch mua bán. Trong hầu hết các trường hợp, người trung gian đại diện không được phép tiết lộ nhân thân của một chủ thể, mặc dù họ phải thông báo rõ ràng có sự hiện diện của bên thứ ba trong một giao dịch mua bán.

  người mua, người chủ lý ẩn danh
  người ủy thác giấu tên
  người ủy thác không công khai
  người ủy thác không lộ tên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X