• /¸ʌndrə´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không có tính chất kịch; không thích hợp với sân khấu
  Không có kịch tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X