• Chứng khoán

    thực thi mua bán không công bằng, vô tư, hợp lý

    Giải thích VN: Trong mua bán quốc tế, một hành động của một quốc gia tạo nên gánh nặng vô lý cho thương mại của nước khác. Các thực thi mua bán mua bán không công bằng được định nghĩa khác nhau tùy theo mỗi quốc gia, nhưng thông thường bao gồm: a. Có sự phân biệt đối xử không xác đáng đối với hàng xuất khẩu. b. Bán phá giá. c. Tình báo công nghiệp. d. Vi phạm bản quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu cầu chứng. e. Trợ cấp cho sản phẩm xuất khẩu. f. Sử dụng các lao động không có lương (thí dụ, lao động của tù nhân) để sản xuất hàng xuất khẩu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X