• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị nô dịch hoá, không bị bắt làm nô lệ, không bị biến thành nô lệ, tự do
  Không khúm núm, không chịu lụy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X