• /¸ʌni´kwivəkəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không lập lờ
  Tính không đáng nghi ngờ, tính không khả nghi
  Tính chất rõ rệt, tính chất chắc chắn, tính chất quyết định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X