• /ʌn´fikst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã tháo ra, đã mở ra, đã cởi ra, đã bỏ ra
  Không xác định
  a date as yet unfixed
  ngày chưa xác định
  Không cố định, không ổn định

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) không lắp chặt, không cố định

  Xây dựng

  không được đánh dấu (ngoài mặt đất)
  không cố định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X