• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Past part của unfreeze

  Tính từ

  Không bị đóng băng, không bị đóng cứng; bị tan ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không đóng băng
  unfrozen equivalent
  đương lượng (nhiệt) không đóng băng
  unfrozen solution
  dung dịch không đóng băng
  unfrozen state
  trạng thái không đóng băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X