• /¸ʌnful´fild/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hoàn thành, chưa làm xong, chưa làm tròn (nhiệm vụ...); không thực hiện (lời hứa, lời tiên tri...)
  Không được thi hành (mệnh lệnh...)
  Không thành, không đạt, không toại (nguyện vọng, ước mong...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X