• /ʌη´gaidid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có người hướng dẫn, không được hướng dẫn
  Không lái, không điều khiển, không được kiểm tra (vũ khí)
  Không tự chủ, vô ý
  in an unguided moment
  trong lúc vô ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X