• /ʌn´helpful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không giúp đỡ, không giúp ích; không có ích; vô ích, vô bổ, vô hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X