• /ʌn´houlinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không linh thiêng
  Sự không tín ngưỡng, tính vô đạo, sự báng bổ thánh thần
  Sự xấu xa, sự tội lỗi
  (thông tục) sự kinh khủng, sự quá đáng, sứ thái quá (dùng để nhấn mạnh thêm)
  Sự không tín ngưỡng, tính vô đạo, sự báng bổ thánh thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X