• /´ju:ni¸fɔ:md/

  Thông dụng

  Tính từ
  Mặc đồng phục, mặc quân phục
  uniformed staff
  nhân viên mặc đồng phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X