• /´ju:ni¸fɔ:mli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đều, giống nhau, đồng dạng, cùng kiểu
  Không thay đổi, không biến hoá, đều (về hình thức, tính cách..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đều

  Kỹ thuật chung

  đều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X