• /¸ʌni´mædʒinətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tưởng tượng, có thực
  Không hay tưởng tượng, không giàu tưởng tượng
  Không có tài hư cấu
  Không sáng tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X