• /¸ʌnim´pi:did/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị ngăn trở, không bị cản trở, không bị trở ngại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  free , open , unblocked , unobstructed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X