• /¸ʌninflu´enʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có ảnh hưởng, không có tác dụng
  Không có uy thế, không có thế lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X