• /¸ʌnin´ventiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có tài phát minh, không có tài sáng chế; không có óc sáng tạo; không sáng tạo
  Không để phát minh, không để sáng chế; không để sáng tạo
  Không có óc sáng tạo, không sáng ý, không nhanh trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X