• /¸ju:ni´və:sə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  (triết học) thuyết phổ biến
  (tôn giáo) ( Universalism) thuyết phổ độ
  Tính chất phổ biến, trạng thái phổ biến
  Tính uyên bác (học vấn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X