• /¸ju:nivə´sæliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất thuộc vũ trụ, tính chất thuộc thế giới, tính chất thuộc vạn vật
  Tính chất toàn bộ, tính chất toàn thể, tính chất tất cả, tính chất chung
  Tính phổ thông, tính phổ quát, tính phổ biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X