• /¸ju:ni´voukl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đơn nghĩa
  Từ không mập mờ
  Chỉ có một nghĩa (từ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X