• /ʌn´dʒɔ:ndist/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không bị bệnh vàng da
  Không đố kỵ, không ghen tức
  Không bị sự ghen tị làm thiên lệch, không bị sự ghen tị làm cho có thành kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X