• (đổi hướng từ Unlatched)
  /ʌn´lætʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở khoá, rút chốt
  Mở chốt (cửa), đẩy then (cửa)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  then [đẩy then]

  Cơ - Điện tử

  (v) nhả khớp, mở chốt

  (v) nhả khớp, mở chốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X