• /ʌn´laiklihud/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không chắc có thực, khả năng không thể xảy ra được
  Tính chất không có hứa hẹn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X