• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phi vật chất
  Không thuộc thân thể, không thuộc xác thịt
  Không có hình, không cụ thể, không thực chất
  Không quan trọng, không trọng đại, không cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X