• /ʌn´meʒərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được đo, vô hạn, vô biên
  Không đo được, không lường được, vô số
  Mắc, cao, không phải chăng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) không đo được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X