• /¸ʌnmɔ:´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự thiếu đạo đức
  Sự thiếu đức hạnh, sự thiếu phẩm hạnh, sự thiếu nhân cách
  Sự thiếu giá trị đạo đức, sự thiếu ý nghĩa đạo đức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X