• /¸ʌnəb´laidʒiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không lịch thiệp, không tử tế
  Không hay giúp người, không sẵn lòng giúp đỡ, không sốt sắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X