• Toán & tin

    mở đóng gói

    Giải thích VN: Là khôi phục dữ liệu lại trạng thái ban đầu như trước khi đóng gói nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X