• /¸ʌnpa:lə´mentəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phi nghị viện
  Ngược với quy định của nghị viện
  Trái với các qui tắc ứng xử đã được chấp nhận tại nghị viện (vì có tính chất nhục mạ hoặc gây rối loạn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X