• /ʌn´pedigri:d/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không thuần chủng, không tốt giống
  Không phải nòi, không thuộc nòi tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X