• /¸ʌnpə´fɔ:md/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thực hiện, không hoàn thành
  Không biểu diễn (kịch)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X