• (đổi hướng từ Unpinning)
  /ʌn´pin/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cởi, nới lỏng
  Bỏ kim băng, bỏ đinh ghim

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mở chốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X