• /ʌn´plæsti¸saizd/

    Hóa học & vật liệu

    không bị dẻo hóa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X