• /ʌn´plʌg/

  Thông dụng

  Động từ

  Rút/tháo phích cắm
  Thông, gỡ bỏ một sự cản trở khỏi (cái gì)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tháo đầu cắm

  Xây dựng

  rút chốt điện ra

  Kỹ thuật chung

  rút phích cắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X