• /ʌn´plʌmd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có dây dọi
  Không được dò độ sâu (biển, sông...) bằng dây dò
  (nghĩa bóng) chưa dò, chưa thăm dò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X